Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Retningslinjer om aktiv informationspligt

I medfør af offentlighedslovens § 17, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) skal en forvaltningsmyndighed på sin hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed og herunder udarbejde retningslinjer vedrøreende informationspligten, jf. lovens § 17, stk. 2. På baggrund heraf har Forsyningstilsynet fastsat følgende retningslinjer:

Forsyningstilsynet  tilstræber, at følgende informationer fremgår på hjemmesiden www.forsyningstilsynet.dk:

  • Overordnet information om Forsyningstilsynets arbejdsområder, organisation og strategiske mål

  • Årsrapport med det årlige finansielle og klimamæssige regnskab samt forventninger til det kommende år

  • Afgørelser truffet af Forsyningstilsynet

  • Nyheder vedrørende Forsyningstilsynets arbejdsområder

  • Diverse publikationer

  • Ledige job

På vores hjemmeside skal følgende links fremgå:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO