Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningstilsynets strategi

Forsyningstilsynets strategi for 2019 – 2021 ”Et stærkt og effektivt tilsyn” udpeger fem indsatsområder, hvor Forsyningstilsynet vil gøre en særlig stor indsats i de kommende tre år.

Det er indsatsområder, der er afgørende for vores mål om, at Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med el-, gas- og fjernvarmesektoren. 

De fem indsatsområder er:

  • Stor effekt for samfundet
  • Åben dialog og klar kommunikation
  • Smart opgaveløsning
  • Styrket udvikling og faglig ekspertise
  • Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

Læs vores strategi 

Forsyningstilsynets internationale strategi

Forsyningstilsynets internationale arbejde bliver prioriteret på grundlag af fem principper, og med fire fokusområder er der lagt en linie og ramme for, hvor og hvordan Forsyningstilsynet vil søge international indflydelse i 2019.

Det fremgår af Forsyningstilsynets, FSTS´, nye internationale strategi, der har titlen ”En fokuseret indsats i Norden og Europa”.

De fem prioriteringsprincipper er:

• Indsatser, som gør en forskel
• Ressourcer
• Effektive integrerede markeder
• Velfungerende markeder
• Viden der skaber værdi.

Fokusområderne er: 

  • Monitorering af grænseoverskridende udveksling af el og gas samt engrosmarkedernes funktionsmåde
  • En konsekvent regional og europæisk implementering af netværksregler og EU's 4. liberaliseringspakke for el, CEP, samt bidrage til udvikling af ny EU-gaspakke
  • Et stærkt ACER og et velfungerende NordREG
  • CEER som en velfungerende ramme for videndeling og samarbejde mellem regulatorer. CEER har en væsentlig rolle i forhold til at udvikle detailmarkedet og forbrugerrettigheder og –beskyttelse i EU.

Den internationale strategi udmønter Forsyningstilsynets nye, samlede strategi ”Et stærkt og effektiv tilsyn” 2019 – 2021” på det internationale område.

Læs Forsyningstilsynets internationale strategi

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO