Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen for Radius Elnet A/S som følge af erhvervelse af stikledninger

Dato: 04.07.2019 ·

Radius Elnet A/S har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af netvirksomhedens pr. den 1. januar 2016 har overført ca. 210.000 stikledninger fra en sideordnet aktivitet i netvirksomheden til at være en del af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet underlagt indtægtsrammereguleringen.

Forsyningstilsynet finder, at betingelser i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er opfyldt for at forhøje Radius’ reguleringspris/indtægtsramme som følge af overførslen af de pågældende stikledninger til Radius’ bevillingspligtige aktivitet

Læs mere her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO