Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

NordREG høring af forslag til ændring af multi-NEMO arrangements under CACM GL

Dato: 06.07.2018 · Område: El

De nordiske TSO’er har udarbejdet et forslag til at ændre på ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger ("CACM GL"). Energitilsynet og de øvrige nordiske regulerende myndigheder har tidligere godkendt et forslag fra de nordiske TSO’er om ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde. Det nye forslag udarbejdet af de nordiske TSO’er ændrer på en række punkter de tidligere godkendte ordninger.

Forsyningstilsynet, der med virkning fra 1. juli 2018, er kompetente myndighed i denne sag, har i samarbejde med de øvrige nordiske regulerende myndigheder publiceret en offentlig høring af forslaget på NordREGs hjemmeside.

Nærmere information om høringen kan findes på NordREGs hjemmeside via følgende link: http://www.nordicenergyregulators.org/news/

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO