Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

ElhandelsVirksomheder overholder ikke regler om information om priser til elforbrugerne

Dato: 02.07.2019 ·

Det halter for en stor gruppe elhandelsvirksomheder med at overholde de regler, der gælder for offentliggørelse af priser og elprodukter til elforbrugerne og de mindre virksomheder.

Det er hovedkonklusionen, efter at Forsyningstilsynet både i 2018 og her i 2019 har foretaget et tilsyn af, om elhandelsvirksomheder overholder reglerne om relevant og korrekt information til kunderne om deres priser og produkter. Forsyningstilsynet kan også konkludere, at elhandelsvirksomheder som samlet gruppe ikke er blevet markant bedre til at overholde reglerne her i 2019 i forhold til i fjor. Der er desuden en håndfuld elhandelsvirksomheder, der er gengangere, og hverken levede op til reglerne om pris- og produktinformation i 2019 eller i 2018.  

Reglerne gør det ellers klart, at elhandelsvirksomhederne skal sørge for, at der skal være de samme – og korrekte - pris- og produktoplysninger på virksomhedernes egne hjemmesider og på den uafhængige elprisguide, elpris.dk; elpris.dk er en uafhængig prisguide, der skal give et samlet overblik for forbrugerne og de mindre virksomheder om elhandelsvirksomheder priser og produkter, og den er drevet af Forsyningstilsynet. 

I 2018 konstaterede Forsyningstilsynet, at 14 elhandelsvirksomheder ud af 33 ikke levede op til reglerne om ensartede pris- og produktoplysninger på egne hjemmesider og på elpris.dk. 

I 2019 kan Forsyningstilsynet konstatere, at 16 elhandelsvirksomheder ud af 38 ikke lever op til reglerne om ensartede pris- og produktoplysninger på egne hjemmesider og på elpris.dk. 


"Der er i høj grad plads til forbedring for en stor gruppe af landets elhandelsvirksomheder. Forbrugerne og de mindre virksomheder har krav på – oven i købet med lovgivningen i ryggen - at få klar og korrekt information om priserne og produkterne på elmarkedet".  

"Vi går derfor nu mere konsekvent til værks og strammer sanktionerne med påbud og påtaler over for de virksomheder, der desværre ikke følger reglerne", siger Carsten Smidt. 


Fakta

Forsyningstilsynets tilsyn i 2018

Ud af de 33 elhandelsvirksomheder levede 14 virksomheder ikke op til pligten om, at priser og produkter skal være identiske på elpris.dk og på egen hjemmeside - det svarer til, at, at 42 pct. virksomheder overtrådte reglerne i 2018

Forsyningstilsynet fik gennem dialog elhandelsvirksomhederne til at rette op på overtrædelserne.


Forsyningstilsynets tilsyn i 2019

Ud af 38 elhandelsvirksomheder levede 16 virksomheder ikke op til reglerne – det svarer til, at 42 pct. af virksomhederne overtrådte reglerne i 2019. 

8 elhandelsvirksomheder er gengangere og lever ikke op til reglerne i 2019, hvad de heller ikke gjorde i 2018. 

Forsyningstilsynet har på baggrund af tilsynsresultaterne i 2019 vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt at gå i dialog med elhandelsvirksomhederne for at få rettet op på overtrædelserne. Forsyningstilsynet har derfor i år brugt stærkere sanktioner som påbud og evt. påtale.


Kontakt

Nikolai Gregers Larsen, kommunikationsmedarbejder, tlf. Tlf. 41 71 54 03 

Med venlig hilsen  

Forsyningstilsynet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO