Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinets anmeldelse af metoder i markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I

Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 13. juli 2017 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I.

Sekretariatet modtog den 9. august 2017 en revideret metodeanmeldelse fra Energinet grundet ændring af de anmeldte metoder i markedsforskrift H1.

Energinet har i alt anmeldt 14 metoder, hvoraf 11 er ændrede metoder og tre er nye metoder.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her:

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside:

https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Markedsforskrifter

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest mandag den 30. oktober 2017.

Bemærkninger til de anmeldte metoder, skal sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Susanne Bollhorn, subo_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO