Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Aktuelle høringer

Titel

Høringsfrist

Mail til høringssvar

Ingen aktuelle høringer

 

Historiske høringer

Titel
Høringsudkast: ”Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissionssystem (NC TAR godkendelse)
Høring af Energinets metodeanmeldelse: Sæsonfaktorer i transmissionstariffen på Ellund punktet under Tyra-nedlukningen

Udkast til afgørelse om JBZ (Joint Balancing Zone) - en fælles balanceringzone for Danmark og Sverige

Høring over udkast til afgørelse – ophævelse af krav om Market Maker for within-day produktet på PEGAS
Høring: Udkast til afgørelse – ændring af Energinets markedsbaserede balancemodel (gas)
Høring – udkast til tre nye bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning, elforsyning og naturgasforsyning
CEER foretager høring over ny vejledning om kombinerede produkter (Draft Guide on Bundled Products, also known as combined, optional or additional services)
Høring: Joint Balancing Zone (JBZ) mellem Danmark og Sverige

Høring af Energinets metodeanmeldelse: Justering af Energinets kommercielle balancemodel 

Høring: Udkast til metodegodkendelse – Energinets justering af model for budprofil i det kommercielle afbrydelighedskoncept
Høring: Energinets metodeanmeldelse - Justering af budprofil i Energinets kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper 3)
Høring: Udkast til metodegodkendelse - Energinet.dks justering af kreditpolitik (el og gas)

Høring om betaling for myndighedsbehandling

Høring: Udkast til metodegodkendelse – ændring af afregningscyklus i distributionsbetingelser (Dansk Gas Distribution A/S)

Høring af Energinet’s metodeanmeldelse: Justering af Energinet’s metode for kreditvurdering (gas og el )

Energinet’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne (”CCRs”)
Public Consultation – Gas Target Model
Public consultation on tariff principles and market design in a Baltic Pipe Open Season
Høring: Udkast til metodegodkendelse - fjernelse af overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG Entry (Energinet.dk)
Høring: Udkast til afgørelse - Energinet.dk’s kommercielle balancemodel – justering af handelsvinduestruktur (gas)

Høring: Energinet.dk’s metodeanmeldelse - ændring af overleverancegebyr (gas)

Høringsudkast til sekretariatsafgørelse: Justering af Energinet.dk’s kommercielle balancemodel (gas)

Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse
- multiplikatorer og sæsonprofil

Høring af Energinet.dk's allokeringsmetode
for ny struktur i tarifferne
Energinet.dk’s metodeanmeldelse: justering af tarifmetode
(ændret omkostningsallokering af ny infrastruktur)
Energinet.dk’s metodeanmeldelse – justering af kommerciel balanceringsmodel

Energinet.dk’s metodeanmeldelse - multiplikator og sæsonprofil (prisstruktur korte kapacitetsprodukter)

Høring: Metodegodkendelse – Ændring af Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept (gas)

Høring - udkast til afgørelse vedrørende et tillæg til Energinet.dk’s gældende balanceringsmetode (kommerciel balancemodel)

Høring - udkast til afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldte metode til dansk implementering af CMP (congestion management procedures)

Høring – Energinet.dk’s tillæg til balancemetode

Høring af Energinet.dk's metodeanmeldelse: Frigivelse af kapacitet gennem Flow Commitment
Høring over Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) mellem DK1-DK2
Høring af udkast til afgørelse vedrørende godkendelse af Energinet.dk’s metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter             
Høring af Energinet.dk's metodeanmeldelse: Implementering af CMP Guidelines
Høring af Energinet.dks metodeanmeldelse: Frigivelse af kapacitet gennem modflow

Høring – Energinet.dk´s pilotperiode for gastariffer

Justering i tarifgrundlaget for beskyttede og ikke-beskyttede danske gaskunder
Kommerciel balanceringsmodel

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO