Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

NordREG

NordREG (Forum of Nordic Energy Regulators) er sammenslutningen af de fem nordiske energiregulatorer fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Samarbejdet blev etableret i 2002. 

Formålet med samarbejdet i NordREG er at fremme markedsintegrationen og udviklingen af et effektivt nordisk elektricitetsmarked. Samtidig arbejder NordREG for, at udviklingen løbende tilpasses udviklingen på det europæiske elektricitetsmarked.

NordREG arbejder desuden for at bane vejen for fælles nordiske synspunkter, når dette skønnes hensigtsmæssigt. 

De forskellige projekter, som NordREG samarbejder om, udmøntes ofte i rapporter, som publiceres på NordRegs hjemmeside.  

Link til NordREGS hjemmeside

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO