Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Lille fald i omkostningerne til energibesparelser

Dato: 02.11.2017 ·

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at de gennemsnitlige omkostninger pr. kWh energibesparelse var 49,1 øre i 2016. Det er et fald på 1 pct. i forhold til 2015, hvor omkostningerne var 49,6 øre.

Net- og distributionsvirksomhederne på el, naturgas og fjernvarmeområdet har i alt realiseret energibesparelser på 2,95 mio. MWh (1 MWh er 1000 kWh) i 2016. De samlede omkostninger beløb sig til 1,45 mia. kr. I 2015 blev der realiseret energibesparelser på 3,31 mio. MWh, og de samlede omkostninger beløb sig til 1,55 mia. kr.   

Omkostningerne til at spare en kWh steg i gennemsnit med ca. 30 pct. fra 2010 til 2014, men har i 2015 og 2016 stabiliseret sig omkring 49 øre pr. kWh i løbende priser.  

Der er dog branche for branche forskelle i udgifterne til at gennemføre energibesparelser. Elnetvirksomhederne har de højeste gennemsnitsomkostninger, mens naturgasdistributionsvirksomhederne har de laveste. For både elnetvirksomhederne og naturgasdistributionsvirksomhederne er gennemsnitsomkostningerne faldet fra 2015 til 2016, mens gennemsnitsomkostningerne for fjernvarmedistributionsvirksomhederne er steget i samme periode.  

Selv om der kan være en vis usikkerhed om enkelte elementer i datagrundlaget, så er der en klar tendens til at omkostningerne har stabiliseret sig.    

Stabiliseringen af omkostningerne må ses i sammenhæng med, at net- og distributionsvirksomhederne fik nedsat energisparemålet i energispareaftalen af 16. december 2016 indgået mellem energi-, forsynings- og klimaministerenog brancherne. 
 

Fakta om 2016-analysen 

I alt er net- og distributionsvirksomhederne omkostninger pr. sparet kWh: 49,1 øre. 
 

Fordelt på brancher:

  • Elnetvirksomhedernes gennemsnitsomkostninger pr. sparet kWh: 51,7 øre.
  • Fjernvarmevirksomhedernes gennemsnitsomkostninger pr. sparet kWh: 48,5 øre.
  • Naturgasdistributionsvirksomhederne gennemsnitlige omkostninger pr. sparet kWh: 45,7 øre.

Læs analysen i Energisparebenchmark 2016 og se bilag til analysen

Kontakt 

Kontorchef Christian Parbøl, Energitilsynet, tlf. 41 71 43 17.  

 

Med venlig hilsen 

Energitilsynet

Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 41 71 53 60

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO