Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning, gældende pr. 1. juli 2019

Dato: 06.06.2019 · Område: El

Forsyningstilsynet har 30. maj 2019 kundgjort bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning. Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning gældende fra d. 1. juli 2019.

Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra: 576,17 kr. pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh.

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grundbeløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeafregnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret.

Bekendtgørelsen findes hos Retsinformation og Virk.dk:

Bekendtgørelse nr. 615 af 24 maj 2019 om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning (Ændring af gebyrsats for elhandelsvirksomheder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet)

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO