Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 118

Dato: 12.04.2019 · Område: El

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse de af Energinet anmeldte metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af SO GL artikel 118.

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. ii), ix) og x) godkendt følgende metoder der udgør en del af driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa:

  • Regler for dimensionering af FCR i medfør af SO GL artikel 153
  • Grænser for udveksling og deling af FRR mellem synkronområder i medfør af SO GL artikel 176, stk. 1 og 177, stk. 1.
  • Grænser for udveksling og deling af RR mellem synkronområder i medfør af SO GL artikel 178, stk. 1, og 179, stk. 1.

Læs mere

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO