Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder, betingelser og værdier anført i driftsaftalen for det synkrone område Norden i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 118

Dato: 18.07.2019 · Område: El

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte metoder, betingelser og værdier anført i driftsaftalen for det synkrone område Norden i medfør af SO GL artikel 118.

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. i), ii), iii), vii), ix) og x) godkendt følgende metoder der udgør en del af driftsaftalen for det synkrone område Norden:

  • Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til artikel 127
  • Regler for dimensionering af FCR i medfør af SO GL artikel 153
  • Yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk. 2
  • Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i henhold til artikel 163, stk. 2
  • Grænser for udveksling og deling af FRR/RR mellem synkrone områder i medfør af SO GL artikel 176, stk. 1, art. 177, stk. 1, art. 178, stk. 1, og art. 179, stk. 1

Læs mere

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO