Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning

Dato: 28.12.2017 ·

Bekendtgørelsen fastsætter regler om opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning til drift og opgavevaretagelse i Energitilsynet fra den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen omfatter dels timeafregnede gebyrer, gebyrer baseret på grundbeløb og lovfikserede gebyrer. Konkret timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet, hvor der er direkte modydelser, som fx behandling af tilladelser, godkendelser, ansøgninger m.v. Gebyrer baseret på generelle grundbeløb opkræves, hvor opgaver omfatter modydelser i bredere forstand, som fx tilsyn, markedsovervågning og bredere analyseopgaver. Lovfikserede gebyrer opkræves for opgaver forbundet med kommunale indberetninger.

Læs den fulde tekst hos Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196277

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO