Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi

Dato: 22.12.2017 ·

Gebyrbekendtgørelsen på VE-området er nu endeligt kundgjort på Retsinformation og træder i kraft 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi til drift og opgavevaretagelse i Energitilsynet fra den 1. januar 2018. 

Bekendtgørelsen omfatter timeafregnede gebyrer. Konkret timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet for klagesagsbehandling på VE-området hos Energinet og de enkelte netvirksomheder. Metoder for opgørelse og opkrævning af gebyrerne fremgår af bekendtgørelsen. 

Læs den fulde tekst hos Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196746

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO