Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning

Dato: 22.12.2017 ·

Gebyrbekendtgørelsen på Varmeområdet er nu endeligt kundgjort på Retsinformation og træder i kraft 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning til drift og opgavevaretagelse i Energitilsynet fra den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen omfatter gebyrer baseret på grundbeløb. Takster og metoder for opgørelse og opkrævning af gebyrerne fremgår af bekendtgørelsen. 

Læs den fulde tekst hos Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196769

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO