Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet afviser Dansk Energis påstand om, at hele egenkapitalen i netvirksomhederne er fri egenkapital

Dato: 25.08.2003 · Område: El, Pressemeddelelse

På et møde i dag, torsdag, har Energitilsynet taget en række skridt til at sikre, at netselskaberne i den danske elsektor i fuldt omfang forsyner elhandelsselskaberne med oplysninger om forbruget af el hos handelsselskabernes kunder. Dette er en forudsætning for, at det frie elmarked kan fungere overalt.

Baggrunden

Udgangspunktet for dagens møde er en sag, hvor Dansk Landbrugs Elforsyning har klaget til Energitilsynet.

Dansk Landbrugs Elforsyning er datterselskab af Dansk Landbrugs Grovvareselskab og sælger elektricitet til knap 5000 landmænd. Men fordi netselskaberne har problemer med i fuldt omfang at fremsende aflæsninger af landmændenes fobrug af elektricitet til Dansk Landbrugs Elforsyning - det sker via NESA EL A/S som er operatør for handelsselskabet - har selskabet ikke kunnet slutafregne med mange af sine kunder. Til gene for både selskab og kunderne.

El-sektorens organisation, Dansk Energi har presset på for at få problemet løst. Men hidtil uden tilfredsstillende resultat. Netselskaberne har angivet IT-problemer som en væsentlig årsag til de udeblevne måledata.

Energitilsynet griber ind

For at bidrage til en hurtig løsning af problemerne har Energitilsynet grebet ind.

Energitilsynets sekretariatet har bedt de 10 netselskaber, der har haft de største problemer med at levere måledata til Dansk Landbrugs Elforsyning, om at levere handlingsplaner for  en hurtig og varig løsning på problemerne. Tilsynet har modtaget handlingsplanerne og har haft et møde med selskaberne i formiddag. Selskaberne var på mødet repræsenteret på direktionsniveau. 

På mødet gav Energitilsynet udtryk for ønske om at løse problemerne i samarbejde med selskaberne og branchen og fremlagde samtidig en plan for en hurtig løsning. Netselskaberne skal med korte intervaller rapportere om udvikling og fremskridt. Og den proces fortsætter, indtil problemet er løst tilfredsstillende og varigt. På mødet blev det i øvrigt understreget, at en løsning skal være baseret de vedtagne IT-systemer og ikke på besværlige og omkostningstunge manuelle transaktioner.

  • Sagen drejer sig grundlæggende om at sikre, at det frie elmarked fungerer fuldt ud, så liberaliseringen slår effektivt igennem, siger sekretariatschef Mogens Kring, Energitilsynets sekretariat. Og det er ikke til diskussion, at elhandelsselskaberne skal have de fornødne måledata, og at udvekslingen af oplysninger mellem netselskab og operatør skal fungere effektivt.

  • På formiddagens møde har vi oplevet, at selskaberne har vilje til at få problemet løst. Og de skridt, vi har taget i dag - og den nødvendige opfølgning - er forhåbentlig tilstrækkelig til at sikre en løsning i sagen om Dansk Landbrugs Elforsyning indenfor den nærmeste fremtid. Men vi agter at gå videre og undersøge, om andre handelsselskaber har problemer med at få de nødvendige måledata. Hidtil har ingen andre meldt ind til os om, at det skulle være tilfældet. Men problemet kan vise sig at være mere omfattende.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO