Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet undersøger energivirksomheders energispareaftaler

Dato: 20.12.2017 ·

Energitilsynet har besluttet at gennemføre en undersøgelse af, om energiselskaberne siden 2012 har fulgt reglerne og brugt forbrugernes penge effektivt til at få danskerne til at spare på energien.

Beslutningen indebærer, at Energitilsynet udvælger et antal net- og distributionsvirksomheder i el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne og kontrollerer deres energispareaftaler i perioden fra 2012 til 2017. Kontrollen vil bestå i stikprøver i et repræsentativt udsnit af virksomheder, hvor Energitilsynet vil kontrollere, om energiselskabernes energispareaftaler har været baseret på markedsvilkår. Energitilsynet vil desuden undersøge, om der er hold i nogle konkrete mistanker, som Energitilsynet har fået henvendelse om.

Net- og distributionsvirksomhederne på el-, naturgas- og fjernvarmeområderne har en forpligtelse til at få danskerne og virksomhederne til at spare på energien. Typisk sker det ved, at net- og distributionsvirksomhederne indgår aftaler med andre virksomheder om at gennemføre og realisere konkrete energispare-projekter, f.eks. med koncernforbundne selskaber. Disse aftaler skal være indgået på markedsvilkår og dermed til konkurrencedygtige priser og vilkår. Hvis det ikke er tilfældet, så følger virksomhederne ikke reglerne.

Baggrunden for Energitilsynets beslutning er blandt andet, at Statsrevisorerne tidligere på efteråret efterlyste en bagudrettet kontrol af og opfølgning på mistanker om misbrug af økonomiske midler, herunder manglende markedsmæssighed, under energispareordningen.

- Energitilsynet har siden Statsrevisorernes efterlysning grundigt revurderet, om vi som uafhængig myndighed har juridisk mandat til at gå ind i en undersøgelse for at afklare, om forbrugernes penge er brugt effektivt til at få danskerne til at spare på energien. Vi mener, at vi har mandatet, og derfor sætter vi nu undersøgelsen i gang, siger Christian Parbøl.

Energitilsynet er i forvejen i gang med at etablere et fremadrettet tilsyn med, om net- og distributionsselskaberne på el-, naturgas-, og fjernvarmeområdet bruger forbrugernes penge under energispareordningen i overensstemmelse med reglerne. Det fremadrettede og forstærkede tilsyn gælder fra 30. juni 2017 og frem og er en følge af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har strammet op i en ny bekendtgørelse.

Kontakt:
Christian Parbøl, kontorchef, tlf. 41 71 43 17

 

Med venlig hilsen Energitilsynet Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 41 71 53 60.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO