Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fastsættelse af prisloft for affaldsvarme

Dato: 15.10.2018 · Område: Varme

Forsyningstilsynet har netop fastsat prisloftet for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2019. Prisloftet er fastsat til 88 kr./GJ mod 89 kr./GJ i 2018.

Forsyningstilsynet har haft prisloftet i høring og har ikke modtaget bemærkninger til grundlaget for det fastsatte prisloft.

Prisloftet indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg, som videresælger varmt vand til fjernvarmesystemet, ikke kan tage en pris, der overstiger gennemsnitsprisen for varmt vand leveret fra de centrale kraftvarmeværker.

Læs mere her

Kontakt:
Troels Refsgaard Holm - tbho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk - 4171 5415
Peter Fjerskov-Quist - pfqu_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk - 4171 5380

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO