Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningstilsynet henstiller til elvirksomheder om at afgive retvisende oplysninger

Dato: 06.02.2019 ·

Forsyningstilsynet gennemfører for tiden en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge relationerne mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i elsektoren.

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har Forsyningstilsynet d.d. i et brev præciseret over for de berørte elvirksomheder, at det er af stor betydning for den samlede kortlægning, at spørgeskemaerne besvares retvisende for de faktiske forhold i de individuelle virksomheder.

Undersøgelsen er en væsentlig del af Forsyningstilsynets analyse af punkt tre i Kommissorium for analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren for en tværministeriel arbejdsgruppe, som er nedsat af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (Konkurrenceanalysen). I delanalysen undersøges bl.a., i hvilken grad de nuværende regler sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne netvirksomheder.

Læs Forsyningstilsynets brev

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO