Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Godkendelse af parametre til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet

Dato: 29.11.2017 · Område: Gas

Energitilsynet har godkendt parametre og fastsat en f-faktor til den forestående økonomiske test for Baltic Pipe Projektet. Den økonomiske test skal fastslå den økonomiske levedygtighed for dette gasinfrastrukturprojekt, som vil etablere en forbindelse fra det norske gassystem til Polen via Danmark.

Læs mere

Approval of the parameters for the economic test for the Baltic Pipe Project

The Danish Energy Regulatory Authority has approved the parameters and set an f-factor for the economic test for the Baltic Pipe Project. The economic determines the economic viability of the this gas infrastructure project which will establish a pipeline from the Norwegian gas system to Poland via Denmark.

An English summary of the decision and the full version in Danish are available here 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO