Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse”

Dato: 04.11.2015 · Område: El

Sekretariat for Energitilsynet har sendt udkastet til afgørelsen ”Metodeanmeldelse vedrørende Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse” i høring.

Sekretariatsnotatet vedrører Energinet.dk’s anmeldelse om indførsel af PTR på Storebæltsforbindelsen som en opfølgning på Energinet.dk’s pilotprojekt om PTR på Storebæltsforbindelsen.

Udkast til afgørelse samt bilag kan findes via nedenstående link:

Udkast til afgørelse

Bilag 1 – SET’s afgørelse af 29. april 2014

Bilag 2 – Energinet.dk’s evaluering

Bilag 3 – Energinet.dk’s evaluering del 2

Bilag 4 – Brev af 3. november 2015

Bilag 5 – Brev fra de nordiske TSO’er

Bilag 6 – Nye samfundsøkonomiske beregninger

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelsen senest onsdag den 18. november 2015.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO