Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7”

Dato: 04.11.2015 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkast til afgørelse til ”Metodeanmeldelse vedrørende indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7” i høring.

Udkast til afgørelse samt bilag kan findes via nedenstående links:

Udkast til afgørelse

Bilag 1 – Energinet.dk’s anmeldelse

Bilag 2 – Regionsspecifikt bilag 7

Bilag 3 – Brev af 3. november 2015

Bilag 4 – Dong Energy’s høringssvar

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelsen senest onsdag den 18. november 2015.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO