Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af anmeldelse om en justering i tarifgrundlaget for beskyttede og ikke-beskyttede danske gaskunder

Dato: 22.08.2014 · Område: Gas

Energinet.dk har anmeldt en justering i tarifgrundlaget for henholdsvis beskyttede og ikke-beskyttede danske gaskunder.

De anmeldte ændringer afspejler en ændring i den danske nødforsyningsplan, som Energistyrelsen og Energinet.dk netop har revideret. Revisionen i nødforsyningsplanen indebærer blandt andet, at de ikke-beskyttede danske gaskunder ikke længere bliver afbrudt automatisk i kriseniveauet ”Nød” (Emergency) og dermed får øget beskyttelse, hvilket har betydning for tariffastsættelsen (de differentierede tariffer). Energistyrelsen er den kompetente myndighed overordnet i forhold til forsyningssikkerhed, men Energitilsynet har ansvaret for at  godkende metoder til tariffastsættelser, herunder også metoden bag tariffer for gas til forsyningssikkerhed.

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) skal bede om at eventuelle kommentarer er modtaget senest fredag den 5. september kl. 12.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til Henrik Nygaard Jensen (hnj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk)

 

Se anmeldelsen her

Se tillæg til anmeldelsen her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO