Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet.dk’s metodeanmeldelse: Frigivelse af kapacitet gennem mod-flow

Dato: 17.02.2015 ·

Energitilsynet har modtaget en anmeldelse fra Energinet.dk vedrørende en ny metode til frigivelse af kapacitet gennem mod-flow.

Formålet med metodeændringen er at tilvejebringe mere uafbrydelig kapacitet i Exit Ellund på den tyske side gennem mod-flow. Dette vil ske gennem to forskellige produkter, Flow Commmitment og Counter-Flow Nomination Right. Den nye metode skal godkendes af Energitilsynet og sagen forventes behandlet på et tilsynsmøde i efteråret 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om kommentarer til Energinet.dk’s metodeanmeldelse om frigivelse af kapacitet gennem mod-flow, se metodeanmeldelse samt bilag.

Eventuelle kommentarer sendes til cdy_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk og iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest fredag d. 6. marts 2015 kl. 15:00. Det skal  bemærkes, at hele eller dele af høringssvarene eventuelt vil blive fremsendt til Energinet.dk eller andre aktører med henblik på at indhente kommentarer.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO