Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af Energinet.dk's metodeanmeldelse: Implementering af CMP Guidelines

Dato: 08.04.2015 ·

Energinet.dk har anmeldt en metode til dansk implementering af de såkaldte CMP Guidelines

(formelt: Kommissionens afgørelse af 24. august 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser-ne for adgang til naturgastransmissionsnet)

CMP står for congestion management procedures, og der er således tale om procedurer/instrumenter, som skal afhjælpe evt. kontraktuelle flaskehalse i grænsepunkter mellem transmissionssystemer for gas.

Metoden skal metodegodkendes af Energitilsynet i henhold til naturgasfor-syningsloven, og SET anmoder om at få eventuelle kommentarer til metode-anmeldelsen til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest fredag den 24. april 2015

Metodeanmeldelse

Bilag

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO