Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioden 2016-2018 og 2019-2020.

Dato: 10.12.2014 · Område: El

Til orientering er den fulde version inklusiv vurderingen fra Sekretariatet for Energitilsynet nu tilgængelig.

Sekretariatet for Energitilsynet anmoder om eventuelle kommentarer til sekretariatet’s udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioden 2016-2018 og 2019-2020.

Oplysningerne vedrørende sagens faktiske omstændigheder er nu tilgængelig på Energitilsynets hjemmeside.

Sagens vurderingsafsnit samt afgørelse vil være at finde på hjemmesiden senest ved arbejdstids ophør onsdag den 10. december 2014.

Den beskrevne fremgangsmåde er valgt for at fremskynde sagsbehandlingen, således at sagen kan behandles af Energitilsynet umiddelbart i det nye år. Dette sker for snarest muligt at afklare rammerne for udbuddet, således at dette hurtigst muligt kan igangsættes. Sekretariatet beklager ulemper, som dette måtte medføre. 

Sekretariatet skal anmode om, at eventuelle kommentarer til alle dele af materialet er modtaget senest fredag d. 19. december 2014 kl. 12.00.

Bemærk venligst, at denne frist ikke vil blive forlænget. Bidrag, som sekretariatet modtager efter denne frist, vil ikke indgå i den videre behandling af sagen.

Eventuelle kommentarer sendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, samt cc. til Mia Drechsler Lund (mdp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk), Peter Christian Olsen (pco_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Bente Danielsen (bld_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk)

Se høringsnotatet her

Se bilag:

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO