Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedr. Dansk Energis branchevejledning om Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskaber og Elleverandører

Dato: 13.11.2015 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkast til afgørelse om Dansk Energis branchevejledning vedrørende ”Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør” i høring.  

Udkast til afgørelse kan findes her

Sekretariatet for Energitilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelsen senest fredag den 27. november 2015. Høringssvar bedes indsendt til Louise Ryge Norsgård (lrn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Otto Skrubbeltrang (ots_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) med kopi til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes. 

Udkast til Dansk Energis Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør kan findes på Dansk Energis hjemmeside ved brug af dette link: http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Engrosmodellen

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO