Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedr. Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

Dato: 13.08.2015 · Område: El

Hermed sender Sekretariatet for Energitilsynet udkast til tilsynsnotat om ”Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet” i høring. Tilsynsnotatet forventes at blive behandlet på Energitilsynets møde den 27. oktober 2015.

Frist for indsendelse af høringssvar er fredag den 4. september 2015. Høringssvar bedes indsendt til Otto Skrubbeltrang på mail: ots_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Udkast til Dansk Energis standardaftale kan findes på Dansk Energis hjemmeside ved brug af dette link: http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Engrosmodellen.aspx

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO