Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Dansk Energis vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Dato: 22.09.2015 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 29. april 2015 Dansk Energis anmeldelse af første del af servicevilkårene, mens anden del af servicevilkårene blev modtaget den 11. september 2015. De anmeldte servicevilkår fastlægger serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandøren i forbindelse med blandt andet afbrydelse af forsyningen, genåbning, kundehenvendelser og lignende. De anmeldte servicevilkår er et bilag til Dansk Energis Standardaftale.

De samlede anmeldte servicevilkår kan læses her

Visitationsdiagram kan ses her

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte servicevilkår senest fredag den 9. oktober 2015.

Eventuelle bemærkninger til de anmeldte servicevilkår skal indsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til lrn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk og ots_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO