Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i markeds- og målerforskrifter samt i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Dato: 22.09.2015 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 4. september 2015 Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i følgende forskrifter:  

·         Forskrift D1: Afregningsmåling

·         Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

·         Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

·         Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

·         Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Energinet.dk har anmeldt 44 metoder, som er fordelt på de ovenstående 4 forskrifter og et sæt vilkår. Metodeanmeldelserne for de enkelte forskrifter kan læses her:

Forskrift D1

Forskrift H1

Forskrift H2

Forskrift H3

Vilkår for elleverandørens betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Forskrifterne kan i deres fulde ordlyd læses på Energinet.dk’s hjemmeside ved at bruge følgende link: http://energinet.dk/DA/El/Forskrifter/Markedsforskrifter/Sider/
Engrosmodel.aspx

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest fredag den 9. oktober 2015.

Eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder skal indsendes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk med cc til lrn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk og tbuh_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO