Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

Dato: 15.12.2015 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 14. december 2015 udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” i høring.

Udkast til tilsynsnotat kan findes her

Der er 5 bilag vedrørende udkast til tilsynsnotat.
Bilag 1: Lovgrundlag til udkastet til tilsynsnotat
Bilag 2: Energinet.dk’s metodeanmeldelser vedrørende forskrift D1, H1, H2 og H3
Bilag 3: Forskrift D1, H1, H2 og H3 i deres helhed
Bilag 4: Energinet.dk’s metodeanmeldelse vedrørende ”Vilkår for Elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”
Bilag 5: ”Vilkår for Elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” 

Såfremt der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til tilsynsnotat, bedes disse fremsendt, så kommentarerne er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest fredag den 8. januar 2016 kl. 15.00. Høringssvar bedes indsendt til Louise Ryge Norsgård (lrn_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) med kopi til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO