Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høringsfrist udsat til 14. august 2014 - Kommerciel balanceringsmodel

Dato: 04.08.2014 · Område: Gas

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkastet til tilsynsnotat i høring

Sekretariatet for Energitilsynet anmoder om eventuelle kommentarer til sekretariatets udkast til tilsynsnotat i relation til Energinet.dk’s anmeldelse af en ny metode til balancering på det danske engrosmarked for naturgas.

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkastet til tilsynsnotat i høring – svarfrist d. 14. august 2014 kl. 14.00.

Sekretariatet for Energitilsynet anmoder om eventuelle kommentarer til sekretariatets udkast til tilsynsnotat i relation til Energinet.dk’s anmeldelse af en ny metode til balancering på det danske engrosmarked for naturgas.

Formålet med metodeændringen er at indføre en kommerciel balancemodel i det danske gas transmissionssystem, der lever op til kravene i de fælleseuropæiske regler for balancering. (Balancing Network Code).

Det er planen, at sagen bliver behandlet af Energitilsynet på Energitilsynets møde den 23. september 2014.

Sekretariatet skal anmode om, at eventuelle kommentarer er modtaget senest torsdag d. 14. august 2014 kl. 14.00.

Bemærk venligst at denne frist ikke vil blive forlænget. Bidrag, som sekretariatet modtager efter denne frist, vil ikke indgå i den videre behandling af sagen, ligesom høringssvarene ikke vil blive forelagt Energitilsynets medlemmer.

Eventuelle kommentarer sendes til Christian Dybro (cdy_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk) og Iben Hvilsted-Olsen (iho_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

 

Se høringsnotatet her

Se bilag til høringsnotatet her

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO