Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høringsudkast til afgørelse om fastsættelse af mark up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2016-2017

Dato: 24.09.2015 · Område: El

Sekretariat for Energitilsynet har sendt udkast til "Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige el-produkter for perioden 2016-2017" i høring den 23. september 2015. Hvis der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til afgørelse, bedes De fremsende disse, så de er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest onsdag den 7. oktober 2015 kl. 16.00.

Mark up’en fastsættes hvert andet år for de følgende to år ad gangen. Mark up’en foreslås fastsat til 66,68 kr./MWh. Fastsættelsen af mark up’en vil være gældende for de elhandelsvirksomheder, som fortsat har forsyningspligtbevillinger, som ikke har været i udbud. Der er 9 af disse bevillinger tilbage i Danmark og afgørelsen har betydning for knap 8 % af de danske elforbrugere.

Høringsudkast til afgørelse om fastsættelse af mark up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2016-2017

Bilag til høringsudkast

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO