Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Revisorerklæring på priseftervisninger

Dato: 16.07.2010 · Område: Varme

Regnskabsår 1. juni 2009: Husk revisorerklæring første gang ved anmeldelse 15. september 2010.

Varmeforsyningernes anmeldelse af priseftervisning skal fremover være forsynet med en erklæring om regnskabets overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4.

Erklæringen skal være afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor, kommunens revisor eller en revisor, der er omfattet af revisorlovens § 11. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens bilag 5, samt opfylde kravene i revisionsinstruksen, bilag 4.

Reglerne om revisorerklæring gælder for anmeldelse af priseftervisning for regnskabsår, der påbegyndes 1. juni 2009 eller senere. Dvs. reglerne omfatter varmeforsyninger, der havde regnskabsår til udløb den 31. maj 2010 og regnskabsår, der afsluttes herefter.

Anmeldelse af priseftervisning

Priseftervisning forsynet med revisorerklæring skal anmeldes til Energitilsynet på følgende tidspunkter:

  • 15. marts, hvis værkets regnskabsår udløber den 01/06 - 30/11
  • 15. september, hvis værkets regnskabsår udløber 01/12 - 31/05

Hvem skal nu have revisorerklæring

  • Varmeforsyningsselskaber, der fx har regnskabsår 01/06 – 31/05, skal næste gang anmelde priseftervisning senest den 15. september 2010.
    Disse virksomheders priseftervisning pr. 15. september 2010 skal være forsynet med revisorerklæring.

  • Varmeforsyningsselskaber, der fx har regnskabsår 01/07 – 30/06, skal næste gang anmelde priseftervisning senest den 15. marts 2011.
    Disse virksomheders priseftervisning skal derfor først fra 15. marts 2011 være forsynet med revisorerklæring.

Hvor findes revisorerklæringen

Det er hensigten, at revisorerklæringen ligesom varmeforsyningsvirksomhedens anmeldelse af priseftervisning skal kunne afgives elektronisk i FDO/EnergiData Online.

Der har dog vist sig tekniske problemer med at etablere den elektroniske anmeldelse i rimelig tid inden den 15. september 2010. For at sikre, at alle revisorer for varmeforsyningsvirksomheder, der skal anmelde senest denne dato, har mulighed for at afgive erklæringen rettidigt, har vi lagt et skema til afgivelse af erklæringen (svarer til bekendtgørelsens bilag 5) på Energitilsynets hjemmeside:

Revisorerklæring. Erklæringen indsendes til anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ks.dk

Se også: Anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2010) med revisionsinstruks 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO