Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

TRE NYE BEKENDTGØRELSER OM BETALING FOR MYNDIGHEDS-BEHANDLING I FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM VARMEFORSYNING, ELFORSYNING OG NATURGASFORSYNING

Dato: 04.12.2018 ·

Tre nye gebyrbekendtgørelser er nu kundgjort i lovtidende og træder i kraft 1. januar 2019.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om den fremadrettede opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling til drift og opgavevaretagelse i Forsyningstilsynet fra den 1. januar 2019.  

Bekendtgørelserne omfatter fortsat gebyrer baseret på grundbeløb, timebaserede gebyrer samt lovfikserede gebyrer. Takster og metoder for opgørelse og opkrævning af gebyrerne fremgår af bekendtgørelsen. 

De væsentligste ændringer består i ændring af grundgebyrtaksterne for 2019, omfordeling af opgaver med benchmark på el og gas, omfordeling vedr. forsyningspligtprodukter og ligestilling af detail og engrosgas.

Bekendtgørelserne findes hos Retsinformation:

Bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

Bekendtgørelse nr. 1385 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO