Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Øvrige sekretariatsafgørelser

 • Afgørelse om Verdo Varmes tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005
  Dato: 11.04.2019Journalnr.: 18/03961
  Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den 28. maj 2018 afgørelse om, at Verdo Varme ikke kunne indregne forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, da Verdo Varme ikke havde ansøgt rettidig herom. Tilsynet tilkendegav samtidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkrævede forrentning i perioden 2000-2005 skulle tilbageføres til forbrugerne over en årrække efter nærmere aftale med tilsynet.
 • Vejledende udtalelse om substitutionsprisprincippet og omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion
  Dato: 20.11.2017Journalnr.: 17/02452
  Sekretariatet for Energitilsynet har afgivet en vejledende udtalelse om beregning af substitutionsprisen, som har vist sig at være af mere almen interesse, hvorfor den offentliggøres på hjemmesiden
 • KOMMUNER: INDTÆGT PÅ CA. 34O MIO. KR. FRA ENERGIVIRKSOMHED
  Dato: 09.05.2017Journalnr.: 16/13548
  Den 1. februar hvert år skal kommunerne indberette uddelinger og vederlag fra kommunens energivirksomheder og solcelleanlæg til Sekretariatet for Energitilsynet (SET). Indberetningen sker som et led i den modregning, der hvert år foretages i kommunernes statstilskud. Modregningen varetages af Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Sekretariatsafgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for år 2013
  Dato: 29.04.2014Journalnr.: 14/00332
 • Undtagelse af biogasanlæg fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser
  Dato: 30.01.2013
 • Afgørelse om aktindsigt
  Dato: 05.08.2011Journalnr.: 4/0920-8700-0187

  Status:  Stadfæstet

 • Ulfborg Fjernvarme – tilbageførsel af godt 4 mio. kr. til forbrugerne
  Dato: 07.03.2011
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO