Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Problemstillinger vedrørende prisharmonisering og pris-differentiering i relation til fusioner og opkøb

Dato: 15.12.2008Journalnr.: 4/0920-8901-0133

Resume Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at kollektiv virksomhed skal forstås, som den samlede virksomhed. Ved opkøb og fusioner kan der derfor ske prisharmonisering, men der kan prisdifferentieres i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

Resumé

    1. Når to individuelle forsyningsvirksomheder ønsker at fusionere, eller når en forsyningsvirksomhed ønsker at opkøbe en anden, rejses spørgsmålene, om den nye virksomhed, der herefter opstår, i medfør af varmeforsyningsloven har ret til eller ligefrem er forpligtet til at prisdifferentiere mellem de kundegrupper, der indgår i fusionen eller opkøbet, eller om virksomheden kan afregne den samlede kunde-gruppe på lige vilkår.

    2. I det vedlagte notat er disse problemstillinger behandlet.

    3. Notatets konklusioner er sammenfattende beskrevet i første afsnit. Dernæst er de enkelte problemstillinger vurderet i respektive afsnit som afsluttes med en afsluttende delkonklusion. For overskuelighedens skyld er notatet vedlagt en indholdsfortegnelse.

Afgørelse

    4. Energitilsynet tilkendegav, at vedlagte notat skal anvendes som administrationsgrundlag for sekretariatet fremtidige behandling af sager vedrørende fusioner og opkøb.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO