Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2014 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling)
  Dato: 26.11.2014Journalnr.: 13/12521
  Energitilsynet har udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.
 • Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning - Farum Fjernvarme A.m.b.a, Vattenfall A/S, I/S Vestforbrænding
  Dato: 25.11.2014Journalnr.: 12/05205
  Energitilsynet afviser at gribe ind over for et afskrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 2011 for den sydlige transmissionsledning fra Hillerød Kraftvarmeværk. Energitilsynet har alene lagt vægt på varmeforsyningslovens krav til, hvordan en afskrivning skal foretages. Energitilsynet finder ikke, at indholdet af aftaler om varmelevering kan inddrages i vurderingen efter varmeforsyningsloven og henviser til eventuel behandling ved domstolene
 • Fastlæggelse af markedspris mv. på transmissionsledning - Farum Fjernvarme A.m.b.a, DONG Energy Power A/S, Vattenfall A/S, I/S Vestforbrænding
  Dato: 25.11.2014Journalnr.: 12/06360
  Energitilsynet forstår en markedspris som den pris, der ville kunne være opnået på et marked efter forhandling mellem en uafhængig køber og sælger. I mangel af en sådan pris opstilles kriterier/ pejlemærker, og ud fra et samlet skøn er markedsprisen fastsat til 90 mio. kr. pr. 1. juli 2006. Energitilsynet fastsætter også vilkår om sædvanlig refusionsopgørelse, men afviser at regulere af selve markedsprisen pga. tidsforløbet siden forkøbsretten udløst 1. juli 2006
 • Formandsafgørelse - Vester Hjermitslev Varmeværk – Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år
  Dato: 25.06.2014Journalnr.: 14/05532
  Energitilsynet har afgivet en tilkendegivelse om, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke i varmepriserne kan indregne tab på lån til varmeværkets nu konkursramte varmeleverandør. Det skyldes, at tab på lån til en varmeleverandør ikke er en omkostning, der er indregningsberettiget efter reglerne i varmeforsyningsloven. Tilkendegivelsen er givet som en formandsafgørelse grundet sagens hastende og principielle karakter
 • Energi Viborg Kraftvarme A/S – indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne
  Dato: 24.06.2014Journalnr.: 12/14226
  Grænse for indregning af omkostninger til geotermiprojekt. Geotermiprojektet i Kvols ved Viborg førte ikke til et nyt geotermisk varmeanlæg. Energitilsynet har tilkendegivet, at der er en grænse for, hvilke omkostninger i projektet der udgør efterforskning og dermed kan indregnes i varmeprisen. Det præcise beløb fastlægges senere ud fra principperne i tilkendegivelsen, men det anslås, at mindst 140 mio. kr. kan indregnes i varmeprisen.
 • Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet
  Dato: 25.02.2014Journalnr.: 13/13463
  Energitilsynet har vedtaget en ny mere målrettet kontrolstrategi. På baggrund af en konkret vurdering udtages problemfyldte områder til kontrol. Disse kontroller vil herefter omfatte væsentlig flere virksomheder end de hidtil 20 årligt stikprøvevalgte virksomheder, hvor der er foretaget en totalgennemgang af deres anmeldelser, budgetter og priseftervisninger. I 2014 vil det udvalgte kontrolområde være overdækninger.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO