Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Nye kommunale modregningsregler (forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder)

Dato: 26.06.2018Journalnr.: 18/06139

Resume Varmeforsyningsloven blev med virkning fra 3. maj 2017 ændret for så vidt angår modregning i kommuners bloktilskud. Herefter vil en kommune blive modregnet med 100 pct., hvis kommunen modtager midler, som stammer fra forrentning af indskudskapital i kommunens varmevirksomhed. Hvis forrentningsmidler anvendes indenfor kommunens forsyningskoncern til investeringer i et materielt anlægsaktiv, vil eventuel efterfølgende udbetaling til kommunen dog alene medføre modregning i kommunes bloktilskud med 40/60 pct. efter de sædvanlige modregningsregler. Energitilsynet har i den forbindelse bl.a. tilkendegivet, at selskaber idenfor en kommunal forsyningskoncern kan etablere en opsparing af forrentningsmidler med henblik på fremtidige investeringer.

Se tilkendegivelsen her

Se bilag til tilkendegivelsen her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO