Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Nye regler om ensretning af regnskabsår mv. på varmeområdet (endelig bekendtgørelse)

Dato: 31.01.2018Journalnr.: 17/10673

Resume En ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet er trådt i kraft den 1. februar 2018. Et udkast til bekendtgørelsen blev sendt i høring den 23. november 2017. De vigtigste indholdsmæssige ændringer i forhold til høringsudkastet er, at virksomheder omfattet af den nye regulering vil kunne indberette årsrapport til Energitilsynet på et andet tidspunkt end varmeregnskabet. På denne måde er der taget højde for, at årsregnskabet og varmeregnskabet ikke nødvendigvis aflægges for den samme periode. Desuden er fristen for indberetning af varmeregnskabet til Energitilsynet ændret fra den 1. april til den 15. april for at muliggøre koordinering med regnskabsaflæggelse på vand-/spildevandsområdet.

Se den endelige bekendtgørelse her

Læs høringsnotatet her

Du kan læse tilsynsnotatet til høringsudkastet her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO