Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Overdækninger i fjernvarmesektoren

Energitilsynet har som led i den mere målrettede kontrolstrategi haft fokus på overdækninger. 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent af omkostningerne. Den samlede overdækning for disse virksomheder udgør i alt ca. 1 mia. kr., som skal tilbageføres til forbrugerne.

Energitilsynets analyse af de 133 virksomheder viser, at det især er kommercielle virksomheder, virksomheder med regnskabsafslutning i vinterhalvåret og virksomheder, som har naturgas som primært brændsel, der har de største overdækninger.

Overdækningsprocenten for de 133 virksomheder har et vægtet gennemsnit på 21,9. De store overdækningsprocenter, som har indgået i analysen, skyldes i høj grad indgåelsen af privatretlige fastprisaftaler samt, at det ikke er sædvane i sektoren at justere priserne i løbet af året - selv om dette væsentligt kunne reducere overdækningernes størrelse, og selv om varmeforsyningsloven giver god mulighed herfor.

Analysen kan læses her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO