Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udvalgte selskabers anmeldelser af vedtægter og leveringbetingelser

Registeret er som udgangspunkt offentligt tilgængeligt, men Forsyningstilsynet kan beslutte at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler imod det.

Hvert år offentliggøres et repræsentativt udsnit af selskabernes anmeldelser.

Herunder ses det aktuelle udsnit.

Leveringsbetingelser og vedtægter fra 10 tilfældigt udvalgte kollektive varmeforsyninger, der er organiseret som andelsselskaber:

Leveringsbetingelser fra 10 tilfældigt udvalgte barmarksværker samt vedtægter fra disse værker hvor disse er organiseret som andelsselskaber

Leveringsbetingelser fra de fem varmeforsyninger, der fortsat er kommunalt ejede

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO