Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elektronisk anmeldelse til Forsyningstilsynet

Fra og med 1. januar 2015 skal indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af en ny anmeldelsesbekendt-gørelse på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her

Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge supplerende informationer som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre.

Se nærmere om udvalgte anmeldelser nedenfor:

·        Priser og budget

·        Priseftervisning (regnskabsdata)

·        Revisorerklæring og -instruks

·        Produktionsomkostninger til fastsættelse af prislofter

·        Kommunale indberetninger

Øvrige anmeldelser og indberetninger indsendes som vedhæftede filer i ENAO-systemet f.eks.:

  • Vedtægter
  • Leveringsbestemmelser
  • Investerings- og henlæggelsesplaner m.m.
  • Årsrapporter/regnskaber

I øvrigt henvises til anmeldelsesbekendtgørelsen.

Bemærk: Henvendelser til Forsyningstilsynet vedrørende sager, ansøgninger eller øvrige forhold, som skal sagsbehandles (fx ansøgning om forrentning af indskudskapital), eller hvor der forventes et svar skal ikke vedhæftes indberetninger. Indberetninger i ENAO gemmes i Forsyningstilsynets offentligt tilgængelige register, men sendes ikke til en sagsbehandler. De nævnte henvendelser skal derfor ske pr. mail til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk.

Anmeldelse i ENAO

For at kunne anmelde i ENAO skal virksomheden anskaffe NemLog-in, samt tildele medarbejdere rettigheder til at indberette i ENAO. Virksomhedens revisor skal endvidere tildeles rettigheder til at revidere priseftervisninger. Virksomheden skal desuden sikre at stamdata er korrekte før der indberettes. Se nærmere om adgang til og tildeling af rettigheder i ENAO i denne vejledning.

Henvendelser om support til ENAO bedes rettet til Forsyningstilsynet pr. e-mail (enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk) eller telefon (Tove Wagner , tlf. 41 71 53 85).

Bekræftelser på anmeldelser

Anmeldelser til Forsyningstilsynet indberettes i ENAO-systemet. Anmeldelser er gyldige fra det tidspunkt, hvor Forsyningstilsynet modtager dem. ENAO-systemet udsender automatisk bekræftelse af anmeldelser til de(n) e-mail adresse(r), der optræder i virksomhedens stamdata i ENAO. Virksomheden kan tilføje modtagere af bekræftelser mv. fra ENAO-systemet ved at tilføje kontaktpersoner under stamdata. Se nærmere om redigering af stamdata her. Virksomheden har mulighed for at tilgå alle indberetninger foretaget i ENAO-systemet under ”mine indberetninger”.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO