Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelsesfrister

Anmeldelsestype

Frist

Lovgivning

Priser og budget

Priser og budget skal anmeldes inden bud-getperiodens begyn-delse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Priseftervisning (regnskabsdata)

senest den 15. marts/
15. september

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Revisorerklæring

senest den 15. marts/
15. september

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Produktionsomkostninger til fastsættelse af prislofter

senest den 15. september

Varmeforsyningsloven, anmeldelsesbekendtgørelsen, prisloftbekendtgørelsen og Energistyrelsens prisloftvejledning

Vedtægter

Løbende anmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Leveringsbestemmelser

Løbende anmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Investerings- og henlæggelsesplaner

Samtidig med budgetanmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO