Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priseftervisning (regnskabsdata)

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge grundlaget for prisfastsættelsen som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: senest den 15. marts/15. september

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spørgsmål vedrørende ENAO eller indberetninger kan sendes til: 

ENAO-postkassen - enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Varmeforsyningsvirksomhederne skal anmelde priseftervisning på følgende tidspunkter:

·  senest den 15. marts, hvis virksomhedens regnskabsår udløber 01/06 - 30/11

·  senest den 15. september, hvis virksomhedens regnskabsår udløber 01/12 - 31/05

Vejledning

Fremgangsmåden til anmeldelse af priseftervisning er beskrevet i "Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning og i Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen. Bemærk: Reglerne for anmeldelse til Forsyningsilsynet er fra 1. januar 2015 ændret så elektronisk indberetning er obligatorisk.

Reglerne om anmeldelse findes i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 b og 21 samt Forsyningstilsynets anmeldelsebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1412 af 3. december 2018 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v.).

Se eventuelt også Forsyningstilsynets vejledning i håndbogen Fjernvarmeprisen - rigtig første gang . Bemærk: Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem. Kravet om elektronisk indberetning er ikke afspejlet i vejledningen.

Se eventuelt også Sekretariaet for Forsyningstilsynets vejledning i håndbogen: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO