Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Anmeldelsesbekendtgørelsen kan findes her.

Kravet om elektronisk anmeldelse i ENAO omfatter også ”Produktionsomkostninger”. Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende den del af indberetningsskemaet ”Priseftervisning”, der er benævnt ”Produktionsomkostninger”. Menupunktet vil kun være synligt for de virksomheder, der skal indberette produktionsomkostninger til Forsyningstilsynet. 

ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: senest den 15. marts/15. september 

Produktionsomkostninger skal anmeldes elektronisk i forbindelse med indberetning af priseftervisning i ENAO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 
Tove Wagner –
enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk 

Øvrige spørgsmål vedrørende indberetning af produktionsomkostninger kan sendes til
Peter Fejerskov-Quist -
pfqu@forsyningstilsynet.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Reglerne om anmeldelse af produktionsomkostninger findes i varmeforsyningslovenanmeldelsesbekendtgørelsen prisloftbekendtgørelsen

Forsyningstilsynet udmelder hvert år den 15. oktober prisloftet, som skal gælde for affaldsforbrændingsanlæggenes priser i det kommende kalenderår.

Prisloftet skal baseres på omkostningerne ved at producere varme på de centrale kraft-varme-anlæg. Omkostningsgrundlaget er kraft-varme-anlæggenes samlede produktionsomkostninger, dvs. både omkostninger ved produktion til grundlast og til spids- og reservelast. 

Desuden medregnes investeringer i centrale kraftvarme-anlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejer.

Vejledning

Vejledning til indberetning af produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft kan hentes her.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO