Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Revisorerklæring og -instruks

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af en ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her.

Kravet om elektronisk anmeldelse i ENAO omfatter også revisorerklæring på priseftervisninger. Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende den del af indberetningsskemaet ”Priseftervisning”, der er benævnt ”Revisorerklæring”. Under denne menu er det muligt at vedhæfte revisorerklæringen. Bemærk, at det først er muligt efter at virksomheden har indsendt indberetningen/priseftervisningen. 

ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: senest den 15. marts/15. september 

Revisorerklæring skal anmeldes elektronisk i forbindelse med indberetning af priseftervisning i ENAO. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 

Tove Wagner – enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.forsyningstilsynet.dk 

Øvrige spørgsmål vedrørende revisorerklæring og – instruks kan sendes til
Neel Ploug Olsen -
npol@forsyningstilsynet.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Alle priseftervisninger skal være forsynet med en revisorerklæring. Erklæringen skal indberettes i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENAO, som en vedhæftet fil til priseftervisningen. Dette gøres ved at logge på ENAO med rettigheder som revisor (”Ret til at revidere energidata”) for virksomheden og udfylde afsnittet ”Revisorerklæring” i indberetningsskemaet ”Priseftervisning”. Det er her revisorerklæringen skal vedhæftes. 

Erklæring

Revisorerklæring gældende fra den 7. december 2018 kan hentes her

Instruks

Revisionsinstruks til revisorerklæring gældende fra den 7. december 2018 kan hentes her

Vejledninger udstedt af Forsyningstilsynet som er omfattet af revisors erklæring

Vejledning til anmeldelse af budget og priseftervisning

Vejledning om Forsyningstilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning

Fjernvarmeprisen – Rigtig første gang

Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen  

Vejledning

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her. 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO