Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fjernvarmestatistik

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet:

Energitilsynets fjernvarmestatistik har til formål at belyse centrale forhold og tendenser i fjernvarmesektoren gennem en række udvalgte figurer og tabeller.  

Fjernvarmestatistikken er hovedsageligt baseret på de anmeldelser, som fjernvarmeselskaberne løbende indberetter til Energitilsynet, suppleret med variable konstrueret af Sekretariatet for Energitilsynet (SET) og data fra eksterne kilder så som Danmarks statistik.

Disse data giver mulighed for at lave figurer og tabeller, som kan bidrage til at belyse forhold i fjernvarmesektoren, som der ikke tidligere har været datagrundlag for eller at vise veldokumenterede forhold i en ny sammenhæng. 

Fjernvarmestatistikken opdateres og udbygges løbende, efterhånden som datagrundlaget muliggør det, og ny data indberettes. Datagrundlaget for hver tabel eller figur er oplyst i kildeangivelsen under figuren eller tabellen. 

Fjernvarmestatistikken er opdelt på en række hovedområder, som fremgår nedenfor. 

  • Fjernvarmesektoren i samfundsøkonomien
  • Priser på fjernvarme
  • Produktion af fjernvarme
  • Bemærkninger til datagrundlaget. 

Figurer og tabeller kan hentes og læses individuelt, eller som en samlet fjernvarmestatistik. 

Datagrundlaget for figurerne i fjernvarmestatistikken er nærmere beskrevet i afsnittet ”Generelle bemærkninger til datagrundlaget”, som også redegør for de forbehold, som figurerne skal læses med.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO