Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fjernvarmepriser

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet:

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor. Fjernvarmeforsyningerne anmelder priserne elektronisk.

Energitilsynet offentliggør nedenfor fjernvarmepriser for fjernvarmeforsyninger som leverer direkte til endelig forbruger i lejligheder og enfamiliehuse. Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt elektronisk til Energitilsynet.

Formålet med offentliggørelsen er at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme.

Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for en standard lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh (standardareal 75 m2), og for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (standardareal 130 m2). Priserne er inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag).

Enkelte forsyningers priser er endnu ikke med i prisoversigten, men den udbygges løbende med priserne for de varmeforsyninger, der mangler.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der har ikrafttrædelsesdato til og med 15. august 2013. Prisoversigten er offentliggjort 6. september 2013 på Energitilsynets hjemmeside.

 

Prisstatistik.pdf

Pristatistik.xls

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO