Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udvidet prisstatistik pr. 1. december 2016

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet.

Energitilsynets statistik over fjernvarmepriser opgjort pr. december 2016

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 1,6 pct. fra december 2015 til december 2016. Det svarer til, at den gennemsnitlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm. er faldet med ca. 200 kr. fra ca. 12.800 kr. til ca. 12.600 kr. Årets prisfald betyder, at de vægtede gennemsnitspriser er faldet med 9 pct. svarende til ca. 1.250 kr. fra december 2013 til december 2016.  

Ca. 86 pct. af fjernvarmeforsyningerne har haft uændrede eller faldende priser det seneste år, mens 83 pct. har haft uændrede eller faldende priser over en tre-årig periode.   

Prisstatistikken viser desuden, at der er stor forskel på, hvor meget forsyningernes priser er ændret. Således har ca. 30 pct. af forsyningerne sænket deres priser med mindst 10 pct. det seneste år, mens ca. 6 pct. af forsyningerne har sænket deres priser med over 30 pct.  

Energitilsynets prisstatistik indeholder oplysninger om prisudviklingen for hver enkelt af de ca. 400 fjernvarmeforsyninger i prisstatistikken. Formålet med den udvidede prisstatistik er at give forbrugerne og varmeforsyningerne mulighed for at sammenligne prisen og prisudviklingen hos deres fjernvarmeforsyning med priserne og prisudviklingen i hele sektoren og i hver af de fem regioner.  

Energitilsynets opgørelse viser prisudviklingen for en standardbolig på 130 kvm og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Udover prisudviklingen i den vægtede gennemsnitspris vægtet på budgetteret årssalg, viser prisstatistikken udviklingen i den uvægtede gennemsnitspris og i medianprisen. Prisstatistikken viser desuden de gennemsnitlige priser for en standardbolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh.    

Den udvidede prisstatistik kan hentes nedenfor: 

Publikation: Udvidet prisstatistik pr. 1. december 2016 (PDF) 

Udvidet prisstatistik, sorteret alfabetisk.xls 

Udvidet prisstatistik, regionsopdelt.xls 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter prisniveau.xls 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 1-årig prisændring.xls 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 3-årig prisændring.xls 

Udvidet prisstatistik, sorteret alfabetisk.pdf 

Udvidet prisstatistik, regionsopdelt.pdf 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter prisniveau.pdf 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 1-årig prisændring.pdf 

Udvidet prisstatistik, sorteret efter 3-årig prisændring.pdf   

Energitilsynets udvidede prisstatistik indeholder priser i fjernvarmeforsyninger, der leverer varme til opvarmning af boliger. Det vil sige at fx priser på varme til videredistribution ikke indgår i statistikken. Priserne er baseret på oplysninger, som fjernvarmeforsyningerne er forpligtet til at indberette til Energitilsynet, og priserne er gældende indtil fjernvarmeforsyningerne indberetter nye priser til Energitilsynet.    

 

Kontakt:  

Pressehenvendelser: Martin Windelin, kontorchef i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 05, e-mail: mw_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.  

Øvrige henvendelser: Mette Lykke Lysdal, fuldmægtig i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 09, e-mail: mlly_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.  

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO